ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο αγροτικός κόσμος κλήθηκε να συμβάλλει μετά τη συμφωνία του 2015 με τους δανειστές στην εξυγίανση των δημοσιονομικών της χώρας σε ένα μεγάλο βαθμό. Αυτό είχε σαν συνέπεια, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης, να επιβαρυνθεί υπέρμετρα ο αγροτικός πληθυσμός. Η κυβέρνηση αναγνωρίζοντας το, στη μεταμνημονιακή περίοδο που διανύουμε με γνώμονα την προστασία των μικρομεσαίων στρωμάτων και των θυμάτων της κρίσης, κατάφερε ήδη μία σειρά μέτρων που ανακουφίζουν τους αγρότες, και αυτή η πορεία ανακούφισης των αγροτών και της παραγωγικής ανασυγκρότησης δεν πρέπει να ανακοπεί. Κάναμε αρκετά αλλά έχουν ακόμη πολλά να γίνουν έτσι ώστε ο αγροτικός τομέας και η πρωτογενής παραγωγή στο σύνολό της να φτάσει στο σημείο που αξίζει στον Έλληνα γεωργό, κτηνοτρόφο και αλιέα. Χρειάζεται δρόμος πολύς να διανυθεί με έργα και όχι θεωρίες. Με εστίαση στα συμφέροντα των ανθρώπων του μόχθου.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Παραλάβαμε μια χώρα που το αγροτικό εισόδημα δεχόταν συνεχώς πλήγματα και ήταν επισφαλές. To αγροτικό εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτικών ενισχύσεων, φορολογούνταν από το πρώτο ευρώ.
Στο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης θεσπίστηκαν τρεις κατηγορίες αφορολόγητου ορίου στο εισόδημα του αγρότη και προστασία των επιδοτήσεων από τις κατασχέσεις, που αφορούν στο σύνολο των μικρών και μεσαίων αγροτών.
Σήμερα 9 στους δέκα αγρότες έχουν αφορολόγητο.
Έκπτωση φόρου (αφορολόγητο έως 9.550 ευρώ) στο πραγματικό εισόδημα των αγροτών, όπως στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους.
Οι αποζημιώσεις και το σύνολο των ενισχύσεων από αγροτικά προγράμματα του Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ, είναι πλήρως αφορολόγητες.
Αφορολόγητο όριο μέχρι 12.000 ευρώ για την Πράσινη ενίσχυση και τις Συνδεδεμένες.
Προστασία από κατασχέσεις των ενισχύσεων του Πυλώνα Ι έως του ποσού των 7.500 ευρώ.
Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους συνεταιρισμένους αγρότες και τους συνεταιρισμούς.
Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Παραλάβαμε μια χώρα όπου η αγροτική ασφάλιση ήταν απαξιωμένη και όπου το 2026 θα εκμηδενιζόταν η βασική σύνταξη.
Σήμερα οι αγρότες είναι ενταγμένοι στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης. Πάνω από το 90% δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών καταβάλλει το ελάχιστο ασφάλιστρο.
Στο πλαίσιο της εργατικής πολιτικής της Κυβέρνησης και σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ολοκληρώθηκε η ασφαλιστική μεταρρύθμιση με το ν. 4387/2016, η οποία στοχεύει στη βιωσιμότητα των ταμείων και την εξασφάλιση εθνικής σύνταξης και για τους αγρότες:
Δεν έγινε καμία μείωση στις κύριες συντάξεις του ΟΓΑ, ενώ με ό,τι είχε ψηφιστεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις θα υπήρχε σταδιακή μείωση μέχρι το μηδενισμό της βασικής παροχής.
Η εθνική σύνταξη δεν είναι η κατώτερη αλλά είναι η βάση υπολογισμού μαζί με την ανταποδοτική, και για τους αγρότες.
Ο αγρότης απολαμβάνει πλέον τις ίδιες παροχές με τους άλλους ασφαλισμένους.
Από 1/1/2019 προχωρήσαμε και σε κατά 33% μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στον κλάδο της σύνταξης για τους αγρότες.
Θεσπίσαμε το εργόσημο στους παράτυπα διαμένοντες εργάτες γης.

ΝΕΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

Είναι πια εδραιωμένο στον λαό μας που βρίσκονται οι ευθύνες για τον εκφυλισμό των συνεταιρισμών, αλλά ακόμα χειρότερα της ιδέας του συνεργατισμού στον αγροτικό χώρο, και ποιοι οδήγησαν τους συνεταιρισμούς σε αυτή τη θέση.
Σήμερα υπάρχουν πλέον καταχωρημένοι περίπου 800 υγιείς και ενεργοί συνεταιρισμοί.
Αντιμετωπίσαμε την υφιστάμενη κατάσταση και την αποφυγή της επανάληψης των παθογενειών του παρελθόντος και ψηφίσαμε τον Απρίλιο του 2016 το νόμο 4384 για το πλαίσιο λειτουργίας των συνεταιρισμών.
Με δημοκρατία στη λειτουργία και την ανάδειξη των διοικήσεων (2 θητείες Προέδρου και ολιγοσταυρία στις αρχαιρεσίες).
Με όπλο την δημοκρατική αρχή: ένα μέλος – μία μερίδα – μία ψήφος.
Με την ισχύ της υποχρεωτικής παράδοσης του 80% της παραγωγής των μελών απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των Συνεταιρισμών.
Με την ουσιαστική θεσμοθέτηση των γυναικείων συνεταιρισμών και των Κοινωνικών Επιχειρήσεων και στον αγροτικό χώρο.
Θεσμοθετήσαμε τη λειτουργία των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.
Νομοθετήσαμε τον θεσμό της οικοτεχνίας για τα αγροτικά προϊόντα.
Στηρίζουμε τα συλλογικά σχήματα με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Στηρίζουμε τους συνεταιρισμένους αγρότες με την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για
αυτούς και τους συνεταιρισμούς.
Δώσαμε έκπτωση 10% στο φορολογητέο εισόδημα των συνεταιρισμένων αγροτών.
Μειώσαμε τη φορολογία των Συνεταιρισμών από το 13% στο 10%.

Το πλεόνασμα που διανέμεται στους συνεταιρισμένους αγρότες και φορολογείται πλέον σαν εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι με συντελεστή φορολόγησης 22% από το πρώτο ευρώ που ίσχυε.
Προνομιακή μεταχείριση συνεργατικών οργανώσεων στα προγράμματα του ΠΑΑ.
Δώσαμε κίνητρα για οργάνωση της παραγωγής και της μεταποίησης, σε συλλογικές μορφές, Συνεταιρισμούς, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών.
Με νέα ΚΥΑ, μέσω της τήρησης διακριτής λογιστικής, επιλύονται τα προβλήματα πληρωμών στις Οργανώσεις Παραγωγών, στις Ενώσεις τους, καθώς και στις Ομάδες Παραγωγών.
Το 2018 εκπονήθηκαν περί τα 150 Επιχειρησιακά Προγράμματα στον τομέα των Οπωροκηπευτικών και των Δενδρωδών Καλλιεργειών, στηρίζοντας τα συλλογικά σχήματα με πάνω από 40 εκατ. ευρώ.

ΜΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) ΑΙΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Οι πληρωμές στο ΠΑΑ είναι μέχρι τώρα 2,1 δισ. ευρώ.
Στηρίζουμε την ηλικιακή ανανέωσημε 16.000 νέους ηλικίας 18-40 ετών που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ενίσχυσης νέων αγροτών. Στηρίζουμε την απασχόληση στον αγροτικό χώρο με πάνω από 50.000 νέες και διατηρούμενες
θέσεις απασχόλησης από τα επενδυτικά προγράμματα του ΠΑΑ και 4.000 από το ΕπΑλΘ.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην ποιότητα των αγροτικών προϊόντων με τα προγράμματα ενίσχυσης της Βιολογικής Γεωργίας και της Βιολογικής Κτηνοτροφίας.
Η Δημόσια Δαπάνη για δημόσια έργα αγροτικών υποδομών είναι 500 εκατ. ευρώ (φράγματα, αρδευτικά δίκτυα κ.ά.).
Ολοκληρώνουμε εγγειοβελτιωτικά έργα που είχαν παραμείνει ημιτελή, προκειμένου να γίνουν λειτουργικά.
Με τα ενισχυμένα τοπικά Leader ανά περιοχή και τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων δίδεται πολύπλευρη στήριξη στον αγροτικό χώρο.
Με τη νέα οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς (εκτός των ορεινών), βάζουμε τις βάσεις για να εξυπηρετηθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού του 2013 οι ενισχύσεις της εξισωτικής αποζημίωσης.
Με την πρόσφατη έγκριση των επενδυτικών σχεδίων, τουλάχιστον405 εκατ. ευρώ θα δοθούν στη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων.

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Παραλάβαμε μια χώρα με αγρότες και συνεταιρισμούς χρεωμένους. Μετά την ιδιωτικοποίηση της ΑΤΕ, οι συνέπειες για αγρότες και συνεταιρισμούς ήταν ο οικονομικός στραγγαλισμός και η υποθήκευση της περιουσίας τους. Για δε τα χρέη ο κύριος Μητσοτάκης έχει προτείνει να συμψηφιστούν τα χρέη των αγροτών με τις επιδοτήσεις, να πάρει δηλαδή το κράτος τις επιδοτήσεις μέσα από την τσέπη των αγροτών!
Σήμερα οι αγρότες έχουν Ρυθμίσεις για προστασία επιδοτήσεων και Ελάφρυνση από τα χρέη και τα κόκκινα δάνεια.
Προστασία των αγροτικών επιδοτήσεων του Πυλώνα Ι μέχρι του ποσού των 7.500 ευρώ.

Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός για χρέη σε Δημόσιο και τράπεζες, που προβλέπει ρύθμιση χρεών ισχύει και για τους κτηνοτρόφους και γεωργούς.
Νοικοκύρεμα και έγκαιρη καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων.
Θεσπίσαμε την «Κάρτα του Αγρότη» με εγγύηση τις επιδοτήσεις.
Θεσπίσαμε την υποχρεωτική πληρωμή των παραγωγών νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων από τους εμπόρους μέσα σε 60 ημέρες και από τον Μάρτιο του 2019 ξεκίνησε η λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας για τη διασταύρωση των ανεξόφλητων τιμολογίων.
Ρύθμιση 120 δόσεων για τους αγρότες με οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία.
Με τη μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια (ηλεκτρισμός και φυσικό αέριο) από το συντελεστή του 13% στον υπερεκπτωτικό συντελεστή του 6%που αφορά και τους αγρότες.

Αντιμετωπίσαμε την πίεση και τα προβλήματα στην παραγωγή από διάφορα αίτια

Με ενισχύσεις de minimis άνω των 80 εκατ. ευρώ που δόθηκαν στοχευμένα σε προϊόντα που αντιμετώπισαν προβλήματα στην παραγωγή.

Από την 1η Μαΐου ισχύει νέα ρύθμιση χρεών προς τη ΔΕΗ σε 36 δόσεις, χωρίς προκαταβολή. Από το 2019 οι λογαριασμοί των αγροτών ειδικού καθεστώτος (μειωμένο αγροτικό ρεύμα για άρδευση κ.λπ.) θα εκδίδονται τον Σεπτέμβριο.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο ήταν 1,3 δις € το 2014.
Το 2018 περιορίστηκε σε 0.65 δις €. Η μείωση του ελλείμματος οφείλεται σε μεγαλύτερο βαθμό στην αύξηση των εξαγωγών (από 4 δις € σε 6 δις € ).
Από δε τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ φαίνεται ότι η ανοδική τάση θα διατηρηθεί και για τα έτος 2019, καθώς για το πρώτο τρίμηνο του έτους (Ιανουάριος – Μάρτιος) το σύνολο των εξαγωγών αγγίζει τα 8 δις € από τα οποία το 1,4 δις € αφορά τα αγροτικά προϊόντα.
Η Προστασία των αγροτικών μας προϊόντων στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον απέναντι σε δασμολογικές πιέσεις και σφετερισμό της φήμης των προϊόντων έγινε με δράσεις όπως:

 

Με συντονισμένες ενέργειες τριών υπουργείων απετράπη η αύξηση των αμερικάνικων δασμών στη Φέτα.

 • Πετύχαμε την Πλήρη προστασία της Φέτας στην Ιαπωνία.
 • Μετά την Κίνα, την Ινδία, την Ινδονησία και τη Νότιο Αφρική, άνοιξε επίσημα η αγορά της Αργεντινής για το ελληνικό ακτινίδιο.
 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας για την υπογραφή πρωτοκόλλου για την εξαγωγή στην Κίνα του κρόκου Κοζάνης.
 • Με την δημιουργία του πλαισίου δυναμώνουμε τις διεπαγγελματικές οργανώσεις σημαντικό μοχλό για να διασφαλίσουμε την ποιότητα των Ελληνικών αγροτικών προϊόντων αλλά και να επεκτείνουμε και να προστατεύουμε τη φήμη τους.
 • Με πλέγμα αυστηρών και αποτελεσματικών ελέγχων της αγοράς και των εισαγωγών με στόχο να εξασφαλίζεται η επάρκεια και διατροφική ασφάλεια και η υγιεινή στους καταναλωτές μας.

Στοχευμένες κλαδικές παρεμβάσεις
1. Μέτρα ελέγχου και θεσμικές αλλαγές στην αγορά γάλακτος και κρέατος με σκοπό τη στήριξη της κτηνοτροφίας.
Νέες αυστηρότερες κλιμακωτές κυρώσεις και πρόστιμα, σε βιομηχανίες, μεταποιητές και παραγωγούς γάλακτος που κάνουν χρήση αθέμιτων πρακτικών και δεν δηλώνουν τις σωστές ποσότητες γάλακτος.
Υποχρεωτική δηλώσεις παραδόσεων των παραγωγών και αγοραστών γάλακτος μέσω του συστήματος «ΑΡΤΕΜΙΣ».
Θεσπίστηκε η υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα.
Θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική αναγραφή της καταγωγής του κρέατος σε όλη την αλυσίδα εμπορίας του κρέατος.
2. Ακόμα στους ελέγχους στα τρόφιμα:
Για πρώτη φορά τα τρόφιμα απέκτησαν πραγματική στέγη μέσα από την αναδιοργάνωση του οργανογράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον Σεπτέμβριο του 2017
όταν δημιουργήθηκε η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων.
Αναβαθμίστηκε ο ρόλος και η λειτουργία του ΕΦΕΤ και τα αποτελέσματα από τους ελέγχους υπηρετούν πλέον δυναμικά την προστασία των καταναλωτών.
3. Παρεμβάσεις για τη στήριξη και διευκόλυνση της ζωικής παραγωγής
• Καθορισμός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ώστε να μην χάνουν οι κτηνοτρόφοι τις επιδοτήσεις τους.
• Πρόσληψη για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια κτηνιάτρων στο ΥΠΑΑΤ και στις Περιφέρειες.

 • Συντάσσεται ο Εθνικός Φάκελος για την κατοχύρωση ΠΓΕ για το Ελληνικό Γιαούρτι
 • Εισάγεται η γνωριμία των μαθητών με την κατανάλωση ΠΟΠ τυροκομικών προϊόντων στα σχολικά γεύματα. Η ΠΟΠ Φέτα θα διανέμεται σε 153.000 γεύματα κάθε μέρα για το 2019 και η ποσότητα θα διπλασιάζεται κάθε χρόνο.

4. Βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας και διαχείριση των ιχθυοαποθεμάτων.
Προσδιορίστηκαν οι θαλάσσιες περιοχές με λιβάδια Ποσειδωνίας, στις οποίες απαγορεύεται η αλιεία με συγκεκριμένα εργαλεία, για την προστασία του εισοδήματος των Ελλήνων ψαράδων και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο ήταν 1,3 δις € το 2014.
Το 2018 περιορίστηκε σε 0.65 δις €. Η μείωση του ελλείμματος οφείλεται σε μεγαλύτερο βαθμό στην αύξηση των εξαγωγών (από 4 δις € σε 6 δις € ).
Από δε τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ φαίνεται ότι η ανοδική τάση θα διατηρηθεί και για τα έτος 2019, καθώς για το πρώτο τρίμηνο του έτους (Ιανουάριος – Μάρτιος) το σύνολο των εξαγωγών αγγίζει τα 8 δις € από τα οποία το 1,4 δις € αφορά τα αγροτικά προϊόντα.
Η Προστασία των αγροτικών μας προϊόντων στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον απέναντι σε δασμολογικές πιέσεις και σφετερισμό της φήμης των προϊόντων έγινε με δράσεις όπως:

 

Με συντονισμένες ενέργειες τριών υπουργείων απετράπη η αύξηση των αμερικάνικων δασμών στη Φέτα.

 • Πετύχαμε την Πλήρη προστασία της Φέτας στην Ιαπωνία.
 • Μετά την Κίνα, την Ινδία, την Ινδονησία και τη Νότιο Αφρική, άνοιξε επίσημα η αγορά της Αργεντινής για το ελληνικό ακτινίδιο.
 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας για την υπογραφή πρωτοκόλλου για την εξαγωγή στην Κίνα του κρόκου Κοζάνης.
 • Με την δημιουργία του πλαισίου δυναμώνουμε τις διεπαγγελματικές οργανώσεις σημαντικό μοχλό για να διασφαλίσουμε την ποιότητα των Ελληνικών αγροτικών προϊόντων αλλά και να επεκτείνουμε και να προστατεύουμε τη φήμη τους.
 • Με πλέγμα αυστηρών και αποτελεσματικών ελέγχων της αγοράς και των εισαγωγών με στόχο να εξασφαλίζεται η επάρκεια και διατροφική ασφάλεια και η υγιεινή στους καταναλωτές μας.

Στοχευμένες κλαδικές παρεμβάσεις
1. Μέτρα ελέγχου και θεσμικές αλλαγές στην αγορά γάλακτος και κρέατος με σκοπό τη στήριξη της κτηνοτροφίας.
Νέες αυστηρότερες κλιμακωτές κυρώσεις και πρόστιμα, σε βιομηχανίες, μεταποιητές και παραγωγούς γάλακτος που κάνουν χρήση αθέμιτων πρακτικών και δεν δηλώνουν τις σωστές ποσότητες γάλακτος.
Υποχρεωτική δηλώσεις παραδόσεων των παραγωγών και αγοραστών γάλακτος μέσω του συστήματος «ΑΡΤΕΜΙΣ».
Θεσπίστηκε η υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα.
Θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική αναγραφή της καταγωγής του κρέατος σε όλη την αλυσίδα εμπορίας του κρέατος.
2. Ακόμα στους ελέγχους στα τρόφιμα:
Για πρώτη φορά τα τρόφιμα απέκτησαν πραγματική στέγη μέσα από την αναδιοργάνωση του οργανογράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον Σεπτέμβριο του 2017
όταν δημιουργήθηκε η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων.
Αναβαθμίστηκε ο ρόλος και η λειτουργία του ΕΦΕΤ και τα αποτελέσματα από τους ελέγχους υπηρετούν πλέον δυναμικά την προστασία των καταναλωτών.
3. Παρεμβάσεις για τη στήριξη και διευκόλυνση της ζωικής παραγωγής
• Καθορισμός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ώστε να μην χάνουν οι κτηνοτρόφοι τις επιδοτήσεις τους.
• Πρόσληψη για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια κτηνιάτρων στο ΥΠΑΑΤ και στις Περιφέρειες.

 • Συντάσσεται ο Εθνικός Φάκελος για την κατοχύρωση ΠΓΕ για το Ελληνικό Γιαούρτι
 • Εισάγεται η γνωριμία των μαθητών με την κατανάλωση ΠΟΠ τυροκομικών προϊόντων στα σχολικά γεύματα. Η ΠΟΠ Φέτα θα διανέμεται σε 153.000 γεύματα κάθε μέρα για το 2019 και η ποσότητα θα διπλασιάζεται κάθε χρόνο.

4. Βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας και διαχείριση των ιχθυοαποθεμάτων.
Προσδιορίστηκαν οι θαλάσσιες περιοχές με λιβάδια Ποσειδωνίας, στις οποίες απαγορεύεται η αλιεία με συγκεκριμένα εργαλεία, για την προστασία του εισοδήματος των Ελλήνων ψαράδων και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Σταύρος Αραχωβίτης, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Λακωνίας | Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. |

Όροι Χρήσης & και Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

 

Log in with your credentials

Forgot your details?